Smoki

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) a u skladu s odredbama Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10), trgovačko društvo ATLANTIC GRUPA d.d. iz Zagreba, Miramarska 23, 10000 Zagreb je dana 15.08.2022. godine, donijelo sljedeća:

 

Pravila i uvjeti za sudjelovanje u nagradnoj igri
„Jimmy Fantastic i Smoki vode te u Katar“                            
(u daljnjem tekstu: Pravila)

 

ORGANIZATOR

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Jimmy Fantastic i Smoki vode te u Katar“ je ATLANTIC GRUPA d.d., Miramarska 23, 10000 Zagreb, OIB: 71149912416 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Tehničku podršku osigurava NEW LEVEL d.o.o., Ulica Huga Badalića 31, 10000 Zagreb, OIB: 99200431992 (u daljnjem tekstu: Agencija).

 

TRAJANJE I SVRHA

Članak 2.

Nagradna igra organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske za sve kupce u Konzumu bilo kojeg proizvoda Jimmy Fantastic i Smoki iz članka 3. ovih Pravila koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri definirane ovim Pravilima, u periodu od uključujući 05.09.2022. od 00:00 h do uključujući 09.10.2022. do 23:59 h i podijeljena je u 5 krugova (tjednih izvlačenja).

Nagradna igra priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje e-mail newslettera i drugih obavijesti o aktivnostima Organizatora (kao npr. informativne i promotivne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima, istraživanju kupaca o proizvodu i motivaciji za kupnju istoga te drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internetskih i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…)

- unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

 

PROIZVODI I PAKIRANJA

Članak 3.

U nagradnoj igri sudjeluju sljedeći proizvodi:

 • JIMMY proizvodi:

Jimmy Fantastic proizvodi bilo kojeg okusa i pakiranja: 50 g (Mliječna čokolada, Prženi badem i lješnjak te Preliveni vafel), 100 g (Mliječna čokolada, Prženi badem i lješnjak, Preliveni vafel, Karamelizirana mini riža, Kokos i Brownie te Slana karamela i badem)  te 180 g (Brownie i slana karamela, Preliveni vafel, Mliječna čokolada, Prženi lješnjak i badem, Karamelizirana mini riža, Kokos i speculas keksi, Kokos i Brownie te Slana karamela i badem).

 • SMOKI proizvodi:

Smoki Classic 40g,

Smoki Classic 130g,

Smoki Classic 225g,

Smoki Tortilla Mix Cheddar 90g,

Smoki Tortilla Mix Chilly 90g,

Smoki Tortilla Mix Classic 90g,

Smoki Fun Mix Ketchup Hot&Corn 90g,

Smoki Fun Mix Peanut Hot&Hot Dog 90g

 

SUDIONICI I SUGLASNOST S PRAVILIMA

Članak 4.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati fizičke osobe starije od 16 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj. Maloljetnici stariji od 16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora, njegovih povezanih društava i Agencije, članovi njihove uže obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, roditelji, djeca) i druge osobe koje su na bilo koji način izravno uključene u provedbu nagradne igre. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri samo u svoje ime i sudjelovanjem potvrđuje da su svi posredovani osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s Pravilima i uvjetima nagradne igre.

Uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri je da su sudionici upoznati i da se slažu s Pravilima nagradne igre. Sudjelovanjem u nagradnoj igri smatra se da sudionik pristaje na sve uvjete i pravila u vezi s nagradnom igrom.

Smatra se da se sudjelovanjem u nagradnoj igri, odnosno slanjem SMS poruke sudionik obvezao na ova Pravila nagradne igre, što je neopozivi uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

Za provedbu ove nagradne igre i ispunjenje svrhe za koju je nagradna igra bila organizirana u skladu s Pravilima, sudionik će organizatoru dati sljedeće podatke: ime, prezime, adresu (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto) i broj mobitela, dok će se od dobitnika dodatno tražiti datum rođenja, e-mail adresa, OIB, identifikacijski dokument te po potrebi drugi podatak potreban za uručenje i realizaciju nagrade.

 

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri ostvaruje se kupnjom jednog Jimmy Fantastic i jednog Smoki proizvoda opisanog u članku 3. ovih Pravila, u svim prodavaonicama KONZUMA na području Republike Hrvatske (uključujući i Konzum online trgovinu) za vrijeme trajanje nagradne igre. Dokaz o kupnji je račun dobiven na blagajni iz kojeg je razvidno da je kupljen Jimmy Fantastic i Smoki proizvod iz članka 3. Oba kupljena proizvoda moraju biti naznačena na istom računu. Broj računa i kontaktne podatke sudionika potrebno je prijaviti na:

SMS broj 60777 slanjem poruke sadržaja: JIMMYXSMOKI, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto). Cijena SMS poruke je 2,40 kn/0,32 €, PDV uključen u cijenu.

Primljena SMS poruka koja nije potpuna jer ne sadrži neki od traženih podataka neće se smatrati valjanom prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri pa će se takva prijava diskvalificirati iz nagradne igre i neće se uzeti u obzir pri izvlačenju dobitnika.

Ako sudionik prijavi nepotpun ili djelomičan broj računa, a izvučen je kao dobitnik nagrade, pri provjeri originala računa će isto biti utvrđeno te će takav dobitnik biti diskvalificiran iz nagradne igre i ne ostvaruje pravo na nagradu.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre. Organizator ima pravo tražiti original računa na uvid pri preuzimanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u tjednom izvlačenju, dok s drugim ispravnim prijavama sudjeluje u ostalim tjednim izvlačenjima u kojima nije osvojila nagradu.

Svi sudionici koji ispunjavaju sve uvjete ove nagradne igre i koji su postupali u skladu s gore navedenim koracima bit će uvršteni na popis za elektroničko izvlačenje nagrada.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, đ, š, ž). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera.

Organizator ne snosi odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravne, izgubljene ili krivo upućene prijave.

 

NAGRADNI FOND I OBJAVA PRAVILA

Članak 6.

Organizator će, između svih sudionika koji ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje iz Pravila ove nagradne igre, slučajnim elektroničkim izvlačenjem odabrati sveukupno 46 dobitnika nagrada:

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 157.355,05 kuna/20.884,60 €, PDV uključen.

Organizator se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Organizator i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada.

Ako dobitnik nagrade ne želi ili ne može primiti nagradu ili nije ispunio druge uvjete nagradne igre te ne ostvaruje pravo na nagradu, s nagradom će se postupiti u skladu s Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 8/10).

Nagradu se ne može zamijeniti, ne može se zatražiti njezin novčani ekvivalent te se ne može prenijeti drugoj osobi. Ni organizator, niti dobitnik glavne nagrade ne mogu dodijeljenu nagradu financijski povećati ili nadograditi (nadoplata dobitnika).

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na web stranici https://nagradnaigrajimmy-smoki.jimmy-fantastic.com.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru, odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

IZVLAČENJE DOBITNIKA

Članak 7.

TJEDNE NAGRADE:

 

 • Za prvi krug izvlačenja, 12.09.2022.

7 x Jimmy Fantastic i Smoki navijački paket koji uključuje sljedeće: 6 kom. Jimmy Fantastic proizvoda u vrijednosti 103,44 kuna/13,73 €, PDV uključen te 1 kom. Smoki proizvoda u vrijednosti 8,49 kuna/1,13 €, PDV uključen. Ukupna vrijednost jednog navijačkog paketa iznosi 111,93 kn/14,86 €, PDV uključen,

1 x Playstation 5 (1 kom.) u vrijednosti 5.687,50 kuna/754,86 €, PDV uključen,

1 x Poklon bon (1 kom.) Intersport u vrijednosti 500,00 kuna/66,36 €, PDV uključen

 • Za drugi krug izvlačenja 19.09.2022.

7 x Jimmy Fantastic i Smoki navijački paket koji uključuje sljedeće: 6 kom. Jimmy Fantastic proizvoda u vrijednosti 103,44 kuna/13,73 €, PDV uključen te 1 kom. Smoki proizvoda u vrijednosti 8,49 kuna/1,13 €, PDV uključen. Ukupna vrijednost jednog navijačkog paketa iznosi 111,93 kn/14,86 €, PDV uključen,

1 x Playstation 5 (1 kom.) u vrijednosti 5.687,50 kuna/754,86 €, PDV uključen,

1 x Poklon bon (1 kom.) Intersport u vrijednosti 500,00 kuna/66,36 €, PDV uključen

 • Za treći krug izvlačenja, 26.09.2022.

7 x Jimmy Fantastic i Smoki navijački paket koji uključuje sljedeće: 6 kom. Jimmy Fantastic proizvoda u vrijednosti 103,44 kuna/13,73 €, PDV uključen te 1 kom. Smoki proizvoda u vrijednosti 8,49 kuna/1,13 €, PDV uključen. Ukupna vrijednost jednog navijačkog paketa iznosi 111,93 kn/14,86 €, PDV uključen,

1 x Playstation 5 (1 kom.) u vrijednosti 5.687,50 kuna/754,86 €, PDV uključen,

1 x Poklon bon (1 kom.) Intersport u vrijednosti 500,00 kuna/66,36 €, PDV uključen

 • Za četvrti krug izvlačenja, 03.10.2022.

7 x Jimmy Fantastic i Smoki navijački paket koji uključuje sljedeće: 6 kom. Jimmy Fantastic proizvoda u vrijednosti 103,44 kuna/13,73 €, PDV uključen te 1 kom. Smoki proizvoda u vrijednosti 8,49 kuna/1,13 €, PDV uključen. Ukupna vrijednost jednog navijačkog paketa iznosi 111,93 kn/14,86 €, PDV uključen,

1 x Playstation 5 (1 kom.) u vrijednosti 5.687,50 kuna/754,86 €, PDV uključen,

1 x Poklon bon (1 kom.) Intersport u vrijednosti 500,00 kuna/66,36 €, PDV uključen

 • Za peti krug izvlačenja, 10.10.2022.

7 x Jimmy Fantastic i Smoki navijački paket koji uključuje sljedeće: 6 kom. Jimmy Fantastic proizvoda u vrijednosti 103,44 kuna/13,73 €, PDV uključen te 1 kom. Smoki proizvoda u vrijednosti 8,49 kuna/1,13 €, PDV uključen. Ukupna vrijednost jednog navijačkog paketa iznosi 111,93 kn/14,86 €, PDV uključen,

1 x Playstation 5 (1 kom.) u vrijednosti 5.687,50 kuna/754,86 €, PDV uključen,

1 x Poklon bon (1 kom.) Intersport u vrijednosti 500,00 kuna/66,36 €, PDV uključen

1 x Putovanje za dvije osobe u Katar u razdoblju od 26. 11. 2022. do 2. 12. 2022. u ukupnoj vrijednosti od 122.500,00 kuna/16.258,54 €, PDV uključen, koje uključuje sljedeće: prijevoz zrakoplovom na relaciji Zagreb - Doha -Zagreb, pristojbe u zračnim lukama, transfere autobusom, smještaj u Dohi, obroke, izlete, pratitelja putovanja iz Zagreba, usluga Almaha na dolasku i odlasku, sve sukladno programu odabrane putničke agencije Organizatora.

Tjedna izvlačenja bit će održana na dane:

 1. izvlačenje – 12.09.2022.
 2. izvlačenje – 19.09.2022.
 3. izvlačenje – 26.09.2022.
 4. izvlačenje – 03.10.2022.
 5. izvlačenje – 10.10.2022.

Na svakom izvlačenju će biti prisutno tročlano povjerenstvo kojeg čine: dva predstavnika Organizatora i jedan predstavnik Agencije. Za nagrade čija je vrijednost veća od 50.000 kn/6.636,14 € (s PDV-om) će prisustvovati i javni bilježnik. Nakon izvlačenja dobitnika tjednih nagrada, povjerenstvo će izraditi i potpisati zapisnik o izvlačenju. Izvlačenje dobitnika nagrada je dovršeno kada se elektronskim izvlačenjem odrede dobitnici svih nagrada iz nagradnog fonda. Dobitnici nagrada bit će objavljeni na web stranici https://nagradnaigrajimmy-smoki.jimmy-fantastic.com najkasnije 8 dana nakon izvlačenja, i to imenom i prezimenom te mjestom iz adrese prijave.

Zapisnik potpisan od svih članova komisije i javnog bilježnika kod izvlačenja za nagrade čija vrijednost prelazi iznos od 50.000 kuna/6.636,14 € (s PDV-om), priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku od osam dana od preuzimanja svih nagrada za taj krug izvlačenja.

Rezultati izvlačenja su konačni. Na rezultate nije moguće uložiti žalbu. Ako su dobitnici nagrade naveli nepotpune ili netočne podatke i/ili ne može ih se obavijestiti i/ili se utvrdi da nisu ispunili sve uvjete za sudjelovanje u nagradnoj igri i/ili su kršili ove uvjete i/ili ako ne žele ispuniti obveze u skladu s ovim uvjetima, isti će biti diskvalificirani i organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu takvom dobitniku.

Nagradni fond u vrijednosti većoj od 5.000,00 kuna/663,61 € koji nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, Organizator će prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane, preostali nagradni fond pojedinog kruga izvlačenja će se donirati u humanitarne svrhe Crvenom križu ukoliko je vrijednost preostalog nagradnog fonda manja od 5.000,00 kn/663,61 €, odnosno prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun ako je vrijednost preostalog nagradnog fonda veća od 5.000,00 kn/663,61 €.

 

OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Članak 8.

Dobitnik će o dobivanju nagrade biti kontaktiran na broj mobitela koji je predao prilikom sudjelovanja, i to u roku od 8 dana od izvlačenja. Ako se dobitnika ne uspije kontaktirati u roku od 8 dana, Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika. Dobitnik je prilikom preuzimanja nagrade dužan predočiti račun, s kojim je sudjelovao u nagradnoj igri. Ako bude potrebno, dobitnik će prije preuzimanja nagrade također morati javiti i eventualne druge osobne podatke u svrhu dodjele nagrade te predočiti osobnu iskaznicu. S dobitnicima nagrade sklopit će se po potrebi poseban ugovor ili izjava o preuzimanju nagrade. Nagrade se šalju dostavnom službom na adresu dobitnika ili se po dogovoru s dobitnikom organizira osobno preuzimanje nagrade. Organizator ne snosi troškove prijevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade ili koji bi za dobitnika nastali nakon uručenja nagrade.

Dobitnik mora preuzeti nagradu u roku od 30 dana nakon primljene obavijesti o nagradi. Ako se nagrada ne preuzme u spomenutom roku, Organizator će ponovo u roku od 8 dana obavijestiti dobitnika o dobitku i odrediti naknadni rok od 8 dana od prijema obavijesti za podizanje nagrade. Ako dobitnik ni u navedenom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu. Ako dobitnik iz bilo kojeg razloga ne može prihvatiti nagradu, on gubi pravo na nju i nema pravo potraživati naknadu. Preuzimanje nagrade bit će u dogovoru između dobitnika i Organizatora.

Organizator će u roku od osam dana nakon isteka roka za podizanje nagrada dostaviti Ministarstvu financija podatke o dobitnicima nagrada vrjednijih od 5.000,00 kuna/663,61 €, naziv i vrijednost nagrade, te dokaz o preuzimanju nagrade i popis eventualno nepodignutih nagrada.

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Svi sudionici u nagradnoj igri se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito slažu s objavljivanjem njihovih osobnih podataka (ime i prezime, mjesto iz adrese) na web stranici: https://nagradnaigrajimmy-smoki.jimmy-fantastic.com.

Organizator zadržava pravo ne dodijeliti nagradu i prestaju sve njegove obaveze prema dobitniku ako:

 • dobitnik ne ispuni uvjete za preuzimanje nagrade,
 • se pojavi sumnja u istovjetnost podataka,
 • dobitnik nije predao svoje prave podatke,
 • dobitnik u rokovima kako je određeno stavkom 1. i 2. ovog članka ne odgovori na poruku ili ne preuzme nagradu
 • se utvrdi da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri protivno Pravilima,
 • u drugim slučajevima u kojima dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

 

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Članak 9.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost:

 • za bilo kakve nezgode ili ozljede nastale uslijed korištenja i/ili uživanja dodijeljenih nagrada, s čime se dobitnici izričito slažu;
 • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradne igre od strane sudionika u nagradnoj igri ili trećih osoba;
 • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnoj igri
 • (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnoj igri;
 • za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradne igre ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba;
 • okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika;
 • organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravno funkcioniranje Interneta, (ne)funkcioniranje elektroničke pošte, telefonskih linija ili drugih uređaja koji omogućuju provedbu ove nagradne igre. Organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika iz bilo kojeg razloga ili tehničke pogreške ne mogu sudjelovati u nagradnoj igri;
 • organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanesenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podacima pohranjenim na tim uređajima niti za osobne i profesionalne posljedice koje mogu iz toga proizaći za sudionike.

U slučaju izvanrednog prijevremenog prekida nagradne igre iz razloga koji nisu na njegovoj strani (viša sila i sl.), organizator zadržava pravo da nagrade dodijeli onima koji su sudjelovali u nagradnoj igri do trenutka prekida ili da nagradnu igru bez ikakve obveze prema sudionicima ne završi, odnosno da je prekine. O tome mora obavijestiti sudionike na isti način na koji su objavljena pravila nagradne igre. U tim slučajevima organizator nije odgovoran za eventualnu nastalu štetu.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da organizator može besplatno koristiti i javno objaviti njihove osobne podatke (ime, prezime i mjesto iz adrese kojom raspolaže), u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika nagradne igre i dodjele nagrada, tako i prilikom objavljivanja izvještaja, članaka ili sličnog materijala koji se odnosi na nagradnu igru. Na zahtjev organizatora, dobitnik će posredovati svoju suglasnost i u pisanom obliku.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradne igre i dobitnika, isključivo u svrhu provedbe nagradne igre i promotivne svrhe u skladu s Pravilima.

Prijavom na nagradnu igru sudionik, na posebni zahtjev organizatora, uz aktivno potvrdno sudjelovanje, može dati svoju suglasnost na korištenje traženih osobnih podataka i u druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i profiliranje, korištenje podataka od strane povezanih društava organizatora itd.), te ako to želi navesti i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene i druge svrhe.

Tako danu suglasnost sudionik može bilo kada povući, na način da organizatoru običnom ili elektroničkom poštom pošalje zahtjev za to na adresu, odnosno e-mail adresu navedenu na web stranici organizatora.

Organizator koristi i obrađuje isključivo osobne podatke koje je dao sudionik. Sudionik je odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka te je dužan pravodobno obavijestiti organizatora o svakoj eventualnoj promjeni tih podataka.

Sudionik u bilo kojem trenutku ima pravo zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koje obrađuje organizator, a putem prigovora ima pravo zatražiti obustavu njihove obrade u slučajevima kada organizator podatke obrađuje na temelju vlastitog legitimnog interesa, posebno ako organizator koristi osobne podatke u svrhu direktnog marketinga.

U svrhu ostvarivanja prava i obveza koji se odnose na korištenje osobnih podataka, sudionik može pisati organizatoru na e-mail adresu ili adresu sjedišta organizatora, odnosno postupati u skladu s uputama u zaprimljenom promotivnom materijalu.

Svi osobni podaci bit će zaštićeni odgovarajućim organizacijskim i tehničkim mjerama i s njima će se postupati zakonito i pošteno te u skladu s važećim propisima u području zaštite osobnih podataka.

Sudionik je obaviješten te je suglasan da organizator provodi određene aktivnosti povezane s obradom osobnih podataka putem procesora unutar EU i/ili izvan EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će organizator podatke prenositi na zakonit način i odabrati obrađivača podataka koji ispunjava propisane sigurnosne standarde, a koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.

Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka agenciji NEW LEVEL d.o.o., Ulica Huga Badalića 31, 10000 Zagreb, OIB: 99200431992. Agencija može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradne igre, u skladu s ovim Pravilima.

Osobni podaci se upotrebljavaju i čuvaju sve do opoziva sudionika u skladu s Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

S ostalim detaljima koji su povezani s postupanjem i zaštitom osobnih podataka i ostvarivanjem njihovih prava sudionici se mogu upoznati u pravilima o privatnosti i politici kolačića objavljenim na web stranici organizatora.

 

DISKVALIFIKACIJA SUDIONIKA

Članak 11.

Organizator će diskvalificirati sudionika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, ako se radi o maloljetniku mlađem od 16 godine, kao i ako utvrdi da za dobitnika koji je maloljetna osoba starija od 16 a mlađa od 18 godina nisu ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih Pravila te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradne igre. Kao zloupotreba nagradne igre osobito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare prilikom slanja pošiljke, te će sudionike koji budu zatečeni u takvom postupanju Organizator diskvalificirati i onemogućiti daljnje sudjelovanje u ovoj nagradnoj igri.

 

SUGLASNOST S PRAVILIMA

Članak 12.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća sva prava i obveze definirane u Pravilima i potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanjem s njima.

 

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Članak 13.

Pravila nagradne igre počinju vrijediti nakon što ih odobri Ministarstvo Financija i budu objavljena na web stranici https://nagradnaigrajimmy-smoki.jimmy-fantastic.com te budu dostupna svim sudionicima. Svi sudionici koji pristupe nagradnoj igri prihvaćaju ova Pravila, s njima su upoznati te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slažu. Nagradna igra podliježe važećoj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske. Sudionici nagradne igre se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradne igre, mogu obratiti putem kontakt centra na sljedeći broj: 0800 0009.

 

DRUGE ODREDBE

Članak 14.

Odluka organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima povezanim s njom je konačna i vrijedi za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila će se smatrati primarnima u odnosu na bilo koju drugu objavu u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje Pravila utvrđuje isključivo organizator.

Organizator zadržava pravo na izmjenu Pravila, prekid nagradne igre ili potpunu obustavu nagradne igre, ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti sudionike o svim eventualnim izmjenama objavom na: https://nagradnaigrajimmy-smoki.jimmy-fantastic.com.

Za sve eventualne sporove koji proizlaze iz ove nagradne igre i koji se ne mogu riješiti sporazumno nadležan je stvarno Općinski građanski sud u Zagrebu. Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

S pravilima nagradne igre suglasno je Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:

 

KLASA: UP/I-460-02/22-01/372
URBROJ: 513-07-21-01-22-2
Zagreb, 29. kolovoz 2022.

ATLANTIC GRUPA d.d.

 

________________

Neven Vranković

Član Uprave

Jimmy Fantastic

JIMMY FANTASTIC I SMOKI VODE TE U KATAR

Gratis

Kupi bilo koju Jimmy Fantastic čokoladu i bilo koji Smoki i osvoji neku od vrijednih nagrada.

JIMMYJEVI POBJEDNICI

Ovo su Jimmyjevi prvaci kojima su usta bila puna fora - a sada će imati i puuuuuuna usta čokolade.

home_prize_1_title

home_prize_1_lead

1st place

home_prize_2_title

home_prize_2_lead

2nd place

home_prize_3_title

home_prize_3_lead

3rd place